Przed montażem podłogi

Deska podłogowa firmy ZPD Makuch przeznaczona jest do pomieszczeń mieszkalnych czy też biurowych z wyłączeniem przestrzeni o podwyższonej wilgotności np. łazienki

Aby proces montażu przebiegł pomyślnie, należy spełnić kilka istotnych zasad:

  • zakupiony towar należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych, o stałej temperaturze 18°C – 24°C
  • wilgotność powietrza do przechowywania deski powinna wynosić 45% – 60%
  • zapakowane deski należy rozpakować bezpośrednio przed montażem
  • wilgotność podłoża (jastrych cementowy, beton) powinna wynosić maksymalnie 2% mierzoną metodą CM
  • przy ogrzewaniu podłogowym wilgotność podłoża (jastrych cementowy, beton)  powinna wynosić maksymalnie 1,8% mierzoną metodą CM
  • montaż podłogi powinien odbyć się na podłożu równym, wytrzymałym czy suchym.
  • podłoże nierówne lub nietrwałe należy wyrównać i wzmocnić masą samopoziomującą a następnie odkurzyć
  • inne prace budowlane tj. tynkowanie, malowanie należy wykonać przed montażem podłogi; w przypadku malowania ścian po ułożeniu należy podłogę zabezpieczyć folią lub kartonem